Zde naleznete informace o historii vesnice.
______Úhošťany, od 1.1.1989 část města Kadaně, leží mezi vrchy Úhošť a Blzenským vrchem. Vesnice se nachází v nadmořské výšce 390 m. Od Kadaně jsou vzdáleny 2.7 km na JJZ.
______Název Úhošťany procházel často změnami: Ohoczan, Ohaczan, Choczan, Vhosczan, in Uhosstianech, Hosstiany, Hošťany, Ahatschan, Atscha, Ahačov, Ačov, Atschau.
______První zmínka o Úhošťanech pochází z roku 1088. V horní části Úhošťan se nachází kostel sv. Havla z počátku 14. století. Kostel byl poškozen za husitských válek.
______Věž na kostele je z roku 1626. Ve věži je umístěn hodinový stroj z počátku 17.století. Hodinová ručička na místních hodinách je větší než ručička minutová. Důvodem byla přehlednost o čase i z větších dálek (např. z polí). Ve zvonovém patře věže je zavěšen zvon o průměru 55 cm. Byl zde zavěšen i druhý zvon, jehož průměr je odhadován na 100 cm.
______Kostel byl ještě před pár lety ve špatném stavu, ale již byla opravena střecha a fasáda. V kostele se téměř každý měsíc konají mše.
______Během třicetileté války byly Úhošťany vypleněny. Lidé museli uprchnout do lesů. Při válce o rakouské dědictví a při válce sedmileté byly Úhošťany vypleněny Maďary, Francouzi, a později Prusy. Za vlády Josefa II. byly v Úhošťanech na západním okraji vesnice vypuštěny rybníky, na jejich místě byly postaveny domy č.p. 3,7,8,9 a další.
______V Úhošťanech také často hořelo. V lednu roku 1815 shořela i fara. V 16.století se v Úhošťanech začala zpracovávat zelená hlinka (seladonit), těžená na úpatích Úhoště. Kvůli těžbě byly v letech 1875-1878 vybudovány štoly na podzemní vodu. Těžba zde byla ukončena v letech 1954-1959.
______Počátkem 20. století se zde začal pěstovat i chmel. V roce 1938, při mobilizaci, byla ves plná vojáků. Místní muži se mobilizaci vyhnuli útěkem do lesů. Roku 1946 už byly domy v Úhošťanech osídlené. Roku 1946 byla založena tělovýchovná jednota TJ ÚHOŠŤANY a požární sbor. V Úhošťanech se v té době pořádaly taneční zábavy, plesy, maškarní masopustní průvody, dožínky a podobné akce, navštěvované lidmi i z okolních vesnic. Do roku 1960 všichni zatím soukromě hospodařící rolníci vstoupili do JZD.
______V Úhošťanech byly také dva obchody se smíšeným zbožím, masna, dvě hospody, holičství, truhlářství i pekárna. Roku 1960 byly k Úhošťanům přiděleny obce Brodce a Kadaňská Jeseň.
______Později byla zrušena škola, provedeny změny ve statku a byl zde špatný bytový fond. To vše vedlo k vylidňování obce a postupnému chátrání. V posledních letech se však začíná blýskat na lepší časy.

Tabulka zobrazující počet obyvatel a domů:


Rok18691880189019001910192119301950197019912003
Obyv.3313204003814013773481511299972
Domy5046575753525253333434

Graf udávající změny obyvatel v Úhošťanech:


Graf udávající změny obyvatel v Úhošťanech